Afval is voedsel

Een tijdje terug las ik een inspirerend boek over recycling, met een paar hele goede kernpunten.
| posted on Mon, 08 Jan 2007, 13:33 | weblog | rss | spin-off | comments |

Het boek heet Cradle to Cradle: Remaking the way we make things en heeft ISBN 0865475873. Het is een enthousiast verhaal van mensen die eens niet vertellen wat allemaal niet mag, maar juist wat wel goed werkt en hoe goed het aansluit op onze Westerse stijl van leven.

De basiswaarneming die ze doen is dat de mens het eerste en enige ding op Aarde is dat afval oppot. Alles, alles, alles in de natuur wordt hergebruikt terwijl wij niet veel beters kunnen bedenken dan ons afval op grote hopen te gooien of via verbranding in de atmosfeer te lozen. We zijn de eerste en enige soort die niet meedraait in de eeuwigdurende levenscycli van de natuur.

Interessant is nu dat ze niet concluderen dat alles biologisch afbreekbaar moet zijn, of dat we zaken zo veel mogelijk moeten recyclen. Want, zo zeggen ze terecht, recyclen stelt het storten van afval uit, maar het voorkomt het niet. Terwijl het wordt gerecycled degradeert de kwaliteit van het materiaal en via een kilometerpaaltje of tuinbank komt het op den duur toch terecht op de afvalhoop.

Ze stellen daarom voor om twee cycli te hanteren: de ene is het natuurlijke proces van composteren en opnieuw tot leven wekken van afval; de andere cyclus gaat over "technische materialen" zoals ijzer of plastic, en die moeten zo worden gebruikt dat ze gemakkelijk van andere delen te scheiden zijn voor hergebruik zonder kwaliteitsverlies. Dus geen lijm maar samenklikken. Het boek zelf demonstreert het principe, want dat is gedrukt op plastic dat eeuwig kan worden omgesmolten tot een even goed boek met andere inhoud. De inkt kan met de juiste temperatuur worden gesmolten en hergebruikt.

Is dit duurder dan de middelen die we nu gebruiken? Ja en nee. In veel producten zitten de kosten voor ecologische belasting niet doorberekend, en daardoor lijkt het goedkoper om gebruik te maken van materialen die later als afval gedumpt worden. Maar waar burgers zich een rad voor ogen laten draaien door de industrie die geen verantwoording neemt op dit punt grijpt vroeg of laat de overheid in namens ons allemaal. Die stelt vanzelf regels en wetten op om beter gedrag af te dwingen. En dat zal gebeuren door de nu nu niet meegerekende effecten alsnog door te berekenen. Op dat punt worden deze zienswijzen vanzelf efficient. Het is jammer dat de meerderheid daar op lijkt te wachten.

Vertaal naar het Nederlands Vertaal naar het Nederlands

Comments on this article