GelukGeluk is als een snaar
Wanneer hij trilt
Blijft een zoete toon zweven
Niet door de melodie
Maar die ene mooie toon
Maakt je door geluk gegrepen

Geluk komt door emotie
De gevoeligste snaar
Resoneert het sterkst
En door haar intensiteit
Brengt ze gemoed'ren in beroering

Emotie beleef je samen
Niets versterkt een toon
Als het klankbord van een ander
Door het delen van gevoel
Ontstaat de mooiste harmonie