Minder BTW? Wat een onzin!

De VVD is leep bezig. Door de BTW te verlagen wil ze lasten voor burgers verlagen, zegt ze. Uiteraard speelt ze alleen bedrijven in de kaart.
| posted on Tue, 19 Sep 2006, 08:15 | weblog | rss | spin-off | comments |

Ik vind al jaren dat BTW onzinnig is. Het is een verborgen verhoging van onze inkomstenbelasting, net de werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen. Mensen weten door deze trucs niet half hoe duur ons land voor ze is.

Wat gebeurt er als het hoge BTW-percentage van 19% naar 16% zakt, en waarom komt juist de VVD er mee aanzetten? Omdat het in het voordeel van bedrijven is, maar dat hebben alleen bedrijven door. Een prima kans om stemmen te trekken buiten de normale achterban dus.

We hebben een paar jaar terug een verhoging van de BTW meegemaakt van 17,5% naar 19%. Alle prijzen gingen toen omhoog. Toen kappers van het lage tarief van 6% overmoesten op het hoge tarief van 19% werd de prijs ook navenant aangepast. Maar toen sportscholen van 19% naar 6% mochten bleken ze allemaal opeens achterstallige prijsaanpassingen te moeten doorvoeren, waardoor ze de consumentenprijs niet aangepast hebben.

Een ondernemer berekent niet zijn inkoopprijs plus een vaste marge en noemt dat de verkoopprijs. Een ondernemer schat in wat hij kan vragen voor een product, en op basis van de kostprijs bepaalt hij dan zijn winstmarge. Net andersom dus. En als de consument eerder 40 Euro kon betalen, waarom dan niet als er iets met cijfers wordt gegoocheld?

Als de BTW omhoog gaat werkt het natuurlijk niet zo. Dan opeens beroept men zich op de tamtam van de overheid, die aankondigt dat de BTW omhoog moet en dat zij dat gedwee volgen.

Bedrijven communiceren onderling in prijzen ex BTW. Dat betekent dat de prijzen van toeleveranciers de verschillen niet zullen bemerken; het voordeel blijft hangen bij de eindtrap, waar dankzij het overdadig geprezen marktprincipe alleen nog domme dozenschuivers werken. Het zijn dus de meest verachterlijke bedrijven die hier beter van worden.

Wat dus voor ondernemers ideaal is, is als de BTW om de paar jaar een stukje omhoog gaat, en dan weer omlaag, en dan weer omhoog. Elke paar jaar kan daarmee de prijs een paar procent omhoog worden geschroefd, ten koste van de consument. Uiteraard slaapt de Consumentenbond, want die flutorganisatie denkt zelden helder als het op de overheid aankomt, zoals ook uit hun slaafs-afwachtende houding in eerdere consumentschadende zaken blijkt.

Wat mij betreft is de enige manier om de BTW helemaal af te schaffen. De gemiddeld 18% die we nu betalen wordt niet meer in rekening gebracht bij een product maar de loonheffing wordt ermee verhoogd. Dat betekent dat iedereen zo'n 18% minder geld ontvangt, en dat de markt dus wel verplicht is om die 18% in prijs te zakken, omdat ze anders niets meer verkoopt. Voor consumenten verandert er hoegenaamd niets, hooguit vervalt het BTW-ontduikvoordeel bij bestellingen in het buitenland, maar dat was toch al niet erg koosjer.

Alleen in dit geval zal een daling van BTW-percentage ook werkelijk in het voordeel uitvallen van burgers. Het snoepje dat de VVD ons voorhoudt gaat echter niet zo ver en is alleen in het voordeel van het bedrijfsleven.

Vertaal naar het Nederlands Vertaal naar het Nederlands

Comments on this article