Was de overheid maar wat eerlijker!

De overheid is een raar instrument dat regels bedenkt en er zelf beter van wordt, in termen van hoeveelheid naar zich toegetrokken macht en dus 'redelijk' te innen gelden. Of het redelijk is doet er niet eens echt toe, want de politiemacht en de wetgeving worden gebruikt om ons de overheid op te dringen. Maar dat ze oneerlijk zijn, dat is verdorven.
| posted on Tue, 19 Sep 2006, 09:21 | weblog | rss | spin-off | comments |

Politici beloven vanalles maar maken bijna niets waar. Deels komt dat door de overlegcultuur die we in Nederland hebben en die best goed is, deels komt het ook van ambtenaren die de vierjarige grillen wat dempen. Soms denk ik weleens dat een overheid zonder politiek beter zou zijn.

Enfin, waarom noem ik de overheid oneerlijk? Omdat ze zo ontzettend veel belastingen heft. Wouter Bos maakt een gaatje van 1% belasting bovenop de AOW, en tegen de tijd dat ik er recht op zou hebben is die nieuwe inningsmogelijkheid wijd opengetrokken tot een veel hoger percentage.

De overheid heeft te veel inningsplekken, soms stiekem verborgen. Ik schreef zoeven dat er nogal veel indirecte loonheffing wordt teogevoegd aan wat we toch al kwijt zijn aan de fiscus, en dat het beter is daar een eind aan te maken.

Ik stel een eerlijker en efficienter belastingstelsel voor.

  1. Alle inkomstenbelastingen gaan omhoog met 19%. Het teveel dat dit oplevert wordt gebruikt voor subsidie aan de producten waarover men nu 6% BTW berekent (met name voedsel). De markt zal nu dicteren dat de prijzen moeten zakken tot hun ex-BTW hoogte, want anders kan niemand de prijzen meer betalen.
  2. BTW en BPM worden verlaagd tot 0%. Ondernemers in het buitenland betalen 0% en ook privepersonen betalen dat -- dat is alleen maar goed voor de handel, zeker omdat landen buiten de EU ook zo handelen. De rest van de EU volgt dan vanzelf dit competitieve model, maar tegen die tijd heeft ons land een mooie stoot winst gemaakt.
  3. Alle ondernemers wordt de verplichting kwijtgescholden om BTW te administreren en aan te geven.
  4. Heffingskorting wordt via toeslagen door de Belastingdienst uitgekeerd, zoals het hoort.
  5. Verzekeringspremies voor de werknemersverzekeringen worden naar personen verschoven, inclusief de ziektekostenbijdrage door werkgevers. De lonen worden verplicht verhoogd met precies hetzelfde bedrag, en de inkomstenbelasting wordt ook met dat bedrag verhoogd, in ruil waarvoor de overheid deze verzekeringen aan blijft bieden. Dit alles is financieel neutraal voor elke partij, maar het is eerlijker want zichtbaarder. Het is qua administratie ook veel eenvoudiger voor de werkgever. Er kan na een gewenningstijd worden nagedacht over het al dan niet verplicht stellen van deze verzekeringen.
  6. Werkgevers krijgen nu veel minder administratieve verplichtingen (geen BTW, geen onderscheid in werknemerscategorieen). Merk op dat hierbij geen verworven rechten worden geschrapt, zoals doorgaans gebeurt als er regels worden geschrapt. Werknemers krijgen iets meer te maken met de Belastingdienst, maar op zich kan alles automatisch afgehandeld worden.
  7. Er is veel minder overheidspersoneel nodig doordat er minder gecontroleerd hoeft te worden. Deze mensen worden ingezet om de boekhouding te doen bij ondernemers. Dat scheelt weer de overhead van boekhouders en accountants voor het bedrijfsleven.
  8. Bedrijven betalen hun belasting in de vorm van automatische incasso. Geen gedoe meer met het bij elkaar zoeken van aangifte en betaling, wat lastig is voor kleine ondernemers. De toegewezen administratievoerende inspecteur bepaalt hoe vaak een bedrag geincasseerd wordt.
  9. Het werkt ook in overheidsvoordeel om bij grote bedrijven de boekhouding te doen; het kan gesjoemel voorkomen, denk maar aan failliet gaande BV's die de Belastingdienst het nakijken geven. Als een BV namelijk failliet gaat dan worden schulden niet nagekomen, en de Belastingdienst wordt daarmee regelmatig opgelicht. Het gewonnen geld kan worden ingezet om de BTW-marge voor privepersonen te verlagen.
  10. Tenslotte zou het de overheid sieren als ze er ronduit voor uit kwam dat ze alle mensen aan het werk wil hebben. Onder het motto Recht op werk heb ik daar een (tamelijk vergaand) voorstel voor gedaan. Het zou ervoor zorgen dat de druk van aanname en ontslag werd gehaald. Kun je iemand gebruiken? Dan komt'ie maar eens een weekje meewerken. Als het werkt blijft'ie, zolang als er werk is. Is er geen werk maar dan kan hij elders aan de slag; de overheid zorgt dat er voor iedereen werk is om altijd aan de slag te kunnen.

Met uitzondering van dit laatste punt zijn al deze veranderingen financieel neutraal voor zowel ondernemers als werknemers. Het laatste punt is neutraal voor iedereen die bereid is te werken. Voor de overheid is het kostenplaatje ook neutraal, maar qua organisatiewerk vangt ze de veranderingen op. Dat lijkt me voor een overheid precies de juiste taak.

Maar goed, het zal er niet van komen. Deze veranderingen verminderen de macht van de overheid in ruil voor meer organisatiewerk, en hoewel geen ambtenaar het zal toegeven wil ze dat soort ontwikkelingen eigenlijk niet.

Vertaal naar het Nederlands Vertaal naar het Nederlands

Comments on this article